Thẩm Định Giá Bất Động Sản
30 Th 09, 2019 Dịch vụ

GIỚI THIỆU CHUNG

Theo Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 thì bất động sản là các tài sản bao gồm:

– Đất đai, nhà, công trình gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó, các tài sản gắn liền với đất đai

– Các tài sản khác gắn liền với đất đai

– Các tài sản khác do pháp luật quy định …

Theo tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2005 thì bất động sản được định nghĩa đất đai và những công trình do con người tạo nên gắn liền với đất.

Thẩm định giá bất động sản là sự ước tính về giá trị của các quyền sở hữu bất động sản cụ thể bằng hình thức tiền tệ cho một mục đích đã được xác định rõ trong những điều kiện của một thị trường nhất định với những phương pháp phù hợp.

Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.

ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH

– Các loại đất đai: đất ở, đất nông nghiệp, đất vườn, đất sản xuất kinh doanh, đất chuyên dùng, đất khác….

– Công trình xây dựng, công trình gắn liền trên đất ( bao gồm các tài sản gắn liền trên công trình xây dựng đó): Nhà phố, căn hộ, biệt thự, trường học, bệnh viện,…

– Đất dự án.

– Nhà xưởng sản xuất.Trung tâm thương mại, chung cư, cao ốc văn phòng,..

– Nhà hàng, khách sạn, resort…

PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH

– Phương pháp so sánh trực tiếp (phương pháp so sánh thị trường)

– Phương pháp chi phí

– Phương pháp thu nhập (phương pháp đầu tư)

– Phương pháp thặng dư – Phương pháp lợi nhuận

MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH

–  Mua bán, chuyển nhượng tài sản.
– Cổ phần hóa, mua bán, sáp nhận doanh nghiệp (M&A)…
– Liên doanh, thành lập, chuyển đổi hoặc giải thể doanh nghiệp.
– Thế chấp, bảo lãnh, vay vốn ngân hàng.
– Hoạch toán kế toán, thanh lý tài sản, bảo hiểm, đền bù, giải tỏa…
– Xác định giá trị tài sản, dự án đầu tư, giá trị thương hiệu…
– Thẩm định tài sản phục vụ điều tra, xét xử, phân chia, tranh chấp tài sản,…
– Chứng minh tài sản để du học, du lịch, định cư, hợp tác, góp vốn…
– Thanh lý tài sản, cấn trừ nợ,…
– Các mục đích thẩm định khác…

HỒ SƠ, TÀI LIỆU PHỤC VỤ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH

a. Giấy tờ đối với đất:

– Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) hoặc giấy tờ khác;
– Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng (nếu có);
– Tờ khai thuế trước bạ;
– Giấy tờ về thừa kế, cho, tặng… (nếu có);
– Các giấy tờ liên quan khác (nếu có);
– Giấy tờ đối với các công trình xây dựng, vật kiến trúc và tài sản gắn liền với đất;
– Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có);
– Giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thanh lý, hóa giá tài sản (nếu có);
– Quyết định của tòa án hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền đã có hiệu lực pháp luật về sở hữu tài sản (nếu có);

b. Đối với các công trình xây dựng:

– Giấy phép xây dựng;
– Bản vẽ hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế (nếu có);
– Bảng dự toán hoặc hồ sơ quyết toán công trình (nếu có);
– Hợp đồng thi công xây lắp công trình;
– Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán (nếu có);
– Các biên bản kiểm tra, nghiệm thu giai đọan (nếu có);
– Các văn bản, biên bản xử lý phát sinh, thay đổi (nếu có);
– Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

liên hệ
KINH DOANH / MARKETING
MR KHANG: 0909 393 339
MR DŨNG: 0966 366 799
KỸ THUẬT / NGHIỆP VỤ
MR HÙNG: 0908 089 195