DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ
Thẩm Định Giá Bất Động Sản

Thẩm định giá động sản trong từng trường hợp và mục đích…

Thẩm Định Giá Động Sản (Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, ….)

Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch bất động sản…

Thẩm Định Giá Doanh Nghiệp

Theo tiêu chuẩn Thẩm định giá quốc tế 2005: “Doanh nghiệp là một tổ chức thương mại, công nghiệp, dịch vụ hay đầu tư đang đeo đuổi một hoạt động kinh tế”.

Thẩm Định Giá Tài Sản Vô Hình

GIỚI THIỆU CHUNG Tài sản vô hình là tài sản phi tiền tệ và không có hình thái vật chất, nhưng có thể tạo ra quyền lợi và lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu hoặc tổ chức, cá nhân hưởng lợi. ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH – Tài sản trí tuệ và quyền sở […]

liên hệ
KINH DOANH / MARKETING
MR KHANG: 0909 393 339
MR DŨNG: 0966 366 799
KỸ THUẬT / NGHIỆP VỤ
MR HÙNG: 0908 089 195